Kategoria: Uhr Paul (Atelier Carmen)

Atelier Carmen działało przy Gneisenau Strasse 12 (również: 13) we Wrocławiu (obecnie ul. Bema) w latach 90. XIX wieku. Z początku prowadził je R. Mandel, następnie Paul Uhr, który miał również filię w Kątach Wrocławskich.