Kategoria: Unterveger Giovanni Battista

Giovanni Battista Unterveger (1833-1912), pierwszy stały fotograf Trydentu; dagerotypii uczył się u Ferdinanda Brosy. Powróciwszy do rodzinnego miasta, zajmował się produkcją materiałów fotograficznych z chemikiem Luigim Manettim oraz współpracował z malarzem i fotografem Giovannim Battistą Altadonną. W 1882 zrealizował album widoków dla trydenckiego towarzystwa alpinistycznego (ze szczególnym uwzględnieniem zamków). W 1896 zostawił firmę w rękach syna Enrico.