Kategoria: Vilímek Vilím

Vilím Vilímek (zm. 1945), fotograf czeski, zaczynał jako szef filii zakładu Emanuela Duška z Třebíč. Uniezależnił się w roku 1909 i prowadził zakład w domu pod nr 27 na placu za ratuszem. Zajmował się głównie fotografią portretową, ale wykonywał też zdjęcia na potrzeby widokówek.