Kategoria: Wajntraub J. „Venus”

J. Wajntraub – fotograf polski pochodzenia żydowskiego, działał w Chełmie w międzywojniu (może również wcześniej), prowadził atelier Venus przy ul. Lubelskiej 79. W zbiorach United States Holocaust Memorial Museum znajduje się zdjęcie synka Wajntrauba, Mońka, z koleżanką, Esterą Ajzen. Estera z rodzicami przeżyła wojnę po stronie radzieckiej, w łagrach w Komi. Losy Mońka i jego ojca nie są znane.

https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1088765