Kategoria: Weidel Anton

Anton Weidel, daty życia nieznane, fotograf prowadzący w latach 60. XIX w. atelier w Brnie i czeskich Cieplicach.