Kategoria: Weidinger C. & Blasel

Atelier Augusta Reda w Linzu (Promenade 19, „Pod trzema Maurami”), przejęte ok. 1880 roku przez C. Weidingera i wiedeńczyka Karla Blasela (1831-1922). Po roku 1900 prowadził je sam C. Weidinger (od 1902), którego zastąpił Franz Josef Weidinger.