Charlotte Wolter, hrabina O’Sullivan, aktorka

P-8563

Charlotte Wolter (1834-1897), pochodząca z Kolonii wiedeńska aktorka; zaczynała karierę w Budapeszcie, potem w Wiedniu, Berlinie, Hamburgu, by wreszcie trafić do wiedeńskiego Burgtheatru. Poślubiła belgijskiego dyplomatę, hrabiego Charlesa O’Sullivan de Grass (trzy lata od niej młodszego).