„Drogiemu
Bratu zasyłam
Nasze zdjencia
Roszek J[anin?]a”

Pieczątka zakłądu fotograficznego, niezbyt czytelna:

FOTO SZTUKA
Zakład fotograficzny
Poznań Wólka [Kosowska?]
przystanek tramwajowy