Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – ok. roku 1860.