Datowanie wg opinii specjalistki od mody z epoki, p. Olgi Jonarskiej – pierwsza połowa lat 60. XIX wieku.