Clara Rauch, żałobnica

P-7500
Miejsce:Lwów
Format:
Tematyka:Portret

4×7,5 cm

Clara Rauch, 28. X. 1900