Pierre Drevet wg. Antoine’a Coypela – Abraham przed ofiarowaniem Izaaka

P-6746
Miejsce:Europa
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Antoine Coypel (1661-1722) malarz z dynastii francuskich artystów, pracował dla Burbonów z linii Orleańskich i ministra Colberta, potem został malarzem królewskim.

Pierre Drevet (1663-1728), rytownik francuski; rycinę wykonał w 1707 roku.