Ćwiczenia – ruch sokolski (?)

P-1876
Miejsce:Pardubice
Twórca:Deyl Josef
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe Sport