Człowiek związany z władzami powstania styczniowego (?)

P-10001
Miejsce:Warszawa
Twórca:Beyer, Karol
Tematyka:Portret
Zbiór:

Po zastrzeleniu Pięciu Poległych (27 II 1861) Beyer nie tylko wykonał zdjęcia ciał (łączone potem w patriotyczne panneaux), ale też wszedł w skład Delegacji Miejskiej, powołanej z inicjatywy Leopolda Kronenberga, która miała być społecznym organem negocjującym z władzami rosyjskimi.

Członkowie Delegacji mieli na rękawach charakterystyczną opaskę z trzema białymi pasami. Beyer sportretował każdego z czternastki (poza fotografem byli to wspomniany bankier Leopold Kronenberg, pisarz Józef Ignacy Kraszewski, lekarz Tytus Chałubiński, kupiec Franciszek Ksawery Szlenkier, Teofil Piotrowski, bankier Mathias Rosen, dziennikarz Józef Kenig, Józef Wyszyński, Jakub Piotrowski, ksiądz Józef Stecki, szewc Stanisław Hiszpański, urzędnik, frankista Jakub Lewiński i adwokat August Trzetrzewiński). Wykonywał po 2-3 ujęcia, z których następnie wykonał zbiorowy portret-fotomontaż.

Następnie do Delegacji dokooptowano kolejnych dziesięciu członków. Jednak kwerenda istniejących wizerunków pozwoliła wykluczyć każdego z nich: powstańca listopadowego Konstantego Fiszera, studenta medycyny (a później powstańca) Henryka Kuszkowskiego, adwokata i zesłańca Henryka Krajewskiego, rabina Dow Bera Meiselsa, bankiera Jakuba Natansona, fabrykanta Karola Scholtze, dziennikarza Antoniego Trębickiego, zduna Kajetana Witkowskiego, mecenasa Antoniego Wrotnowskiego i mecenasa Dominika Zielińskiego. Nie jest to jeden z kolejnych, którzy weszli na miejsce tych, którzy się wycofali (Teofil Piotrowski, Henryk Potocki).

Wiadomo jednak – jak zwrócił uwagę p. Jakub Kozak – że opaski pojawiają się również na Beyerowskich zdjęciach innych osób związanych z powstaniem, jak powstańczy adiutant Henryk Skarbek czy Karol Ruprecht, działacz Stronnictwa Białych. Pewnym jest zatem, że to osoba blisko związana z elitami politycznymi i społecznymi przed samym wybuchem powstania styczniowego.