Czytająca IX, panna de Vembez I

P-4718
Miejsce:Paryż
Tematyka:Portret

Por. P-4719 i P-4820