Czytająca XXXV

P-11812
Miejsce:Paryż
Tematyka:Portret