Czytelnicy „Tajnego Detektywa”

P-2686
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

26 X 1931
Dnia ….. października 31 r.