Del Sarto – Dysputa o Trójcy Świętej

P-9023

19×24,5 cm.

Namalowany do kościoła augustianów San Gallo we Florencji (1517?), od XVII wieku w Palazzo Pitti.