Demonstracja patriotyczna na Rynku warszawskim

P-2241
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Zbiór:

24×18 cm

Cechy ze sztandarami. Demonstracja patriotyczna 3 maja 1916 roku na Rynku (okres okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej). Publikowana w albumie „Pamiątka pochodu narodowego 3 maja 1916 r.” (inaczej skadrowana: szerzej po lewej, obcięta u dołu).