Dzieci w strojach ludowych (chór?)

P-3419
Miejsce:Czechy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe
Zbiór: