Stanisława z Heurichów Mende

P-38

Dwie siostry Szwarce wyszły za dwóch braci Heurichów – bohaterka tego albumu, Emilia Regina, za Jana Daniela, a Anna Teresa – za Fryderyka Marcina. Synem tych ostatnich był Józef Feliks (1840-1887), a jego córką Stanisława (ur. ok 1870), po mężu Mende.

Na zdjęciu występuje w stroju obowiązującym Instytutki, czyli uczennice Instytutu dla Szlachetnych Panien (który działał w dzisiejszym budynku sejmowym).