Dziewczyny przebrane za Cyganki; szkoła polska lub polski klub w Rosji

P-906
Technika:
Miejsce:Rosja
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Zapewne dzieci związane ze środowiskiem zesłańczym (vide opis albumu).