Edmund Olive, który lubił się przebierać

A-1943
Technika:Ambrotyp
Miejsce:USA
Twórca:
Format:1/9 płyty
Tematyka:Portret
Zbiór:

Edmund Olive
He & Emma so
alike that they
used to dress up
in each other’s 
clothes

[Edmund Olive, tak podobny do Emmy, że zwykli się przebierać nawzajem w swoje ubrania]