Eduard Karl hrabia von Oppersdorff

P-1759
Miejsce:Bonn
Twórca:Baumhauer M.
Tematyka:Portret

Eduard Karl von Oppersdorff (1844-1924) był przyrodnim bratem męża Sophie (P-1757), Hansa, z drugiego małżeństwa ojca z hrabiną Julie Henckel von Donnersmarck. W roku 1865 był członkiem korporacji Borussia w Bonn – wówczas mniej więcej musiało powstać to zdjęcie. Był starym kawalerem, rezydował w pałacu w Gross Gorzütz (Gorzycach).

Von Donnersmarckowie to górnośląska rodzina pochodząca ze Spisza, która w XVI wieku przeniosła się na Śląsk, stając się jedną z głównych tamtejszych rodzin magnackich. Von Oppersdorffowie byli śląską szlachtą wyznania katolickiego,  ich zamek stoi do dziś w Głogówku. Za pomoc Janowi Kazimierzowi podczas Potopu otrzymali polski indygenat.