Ekscentryczki (czy ekscentrycy?)

P-6539
Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret