„Elegia” Henryk Siemiradzki

P-2462
Miejsce:Warszawa
Tematyka:Sztuka

Obraz „Elegia” był darem Adama hr. Krasińskiego na jubileusz Sienkiewicza i znajdował się (a zapewne nadal znajduje) w muzeum w Oblęgorku. Wydany również (jako chromolitografia Maksymiliana Fajansa) przez „Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem / Członkom Swoim za rok 1879” – tam datowanie Roma 1878. Pewne różnice pomiędzy chromolitografią Fajansa a zdjęciem Brandla mogą jednak świadczyć, że to dwie różne wersje tej samej kompozycji i obraz ze zdjęcia nie jest identyczny z tym ze zbiorów w Oblęgorku.

U dołu pozwolenie cenzury z 4 grudnia 1876 roku, które pozwala dokładnie wydatować publikację zdjęcia.