Elisabeth Grümmer jako Marszałkowa w „Kawalerze Srebrnej Róży”

P-9224
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Elisabeth Grümmer (1911-1986), niemiecka sopranistka, związana głównie z Operą Niemiecką w Berlinie Zachodnim i festiwalem w Bayreuth.