Emil Holm jako Mefistofeles w „Fauście” Gounoda

P-6937