4x5.5 "ucz. kl. IV", data wg innej odbitki: "Warszawa, październik 1924"