Stefan urodził się 20 III 1860.

Emilia ze Szwarców Jeska z synem Stefanem

P-19