Epitafium Wita Stwosza Młodszego w Ząbkowicach

P-8822

W roku 1869 historyk sztuki prof. Józef Łepkowski zlecił fotografowi (może fotoamatorowi?) z Frankenstein, czyli dzisiejszych Ząbkowic Śląskich, uwiecznienie epitafium Wita Stwosza Młodszego (syna lub wnuka rzeźbiarza), wmurowanego w mur kościoła św. Anny. Zdjęcie to następnie przefotografował i zreprodukował wielokrotnie zakład Ignacego Kriegera – odbitki Łepkowski rozesłał do pism i historyków sztuki i pisał w „Tygodniku Ilustrowanym”, że Krieger ze zdjęcia Vogla zrobił większe i mniejsze reprodukcje […] które pozbywa po nader nizkiej cenie. (1869 nr 92).