Fasada kartuzji w Pawii (Certosa di Pavia)

P-6643
Miejsce:
Twórca:
Tematyka:Architektura
Zbiór:

791
Widok fasady (?)
Certosy pod Pawią