Folkloryści

P-8998
Miejsce:Zurych
Twórca:Breyer R.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret
Zbiór: