Fontanna św. Jerzego w pałacu Montenuovo

P-8537
Miejsce:Wiedeń
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Wilhelm Albrecht, hrabia (potem książę) Montenuovo (1819-1895), był nieślubnym synem księżnej Parmy, cesarzowej Marii Luizy (żony Napoleona) i hrabiego Neipperg – jego rodzice pobrali się morganatycznie po śmierci Napoleona. Został generałem kawalerii w służbie austriackiej. Po zburzeniu kilku domów hrabia wybudował pałac przy Strauchgasse 1 (1851-1852, arch. Josef Winter), na dziedzińcu którego stanęła fontanna Geogrsbrunnen, przedstawiająca św. Jerzego (Anton Dominik Fernkorn, 1852-1853). W 1863 Montenuovo – który przeniósł się do mniej wystawnej rezydencji przy Loewelstrasse 6 – wynajął pałac bankowi Anglo-Austriackiego, który wykupił budynek w 1871. Dziedziniec z fontanną, przykryty świetlikiem, był salą główną banku. Pałac został poważnie uszkodzony w czasie wojny, ale posąg się zachował po dziś dzień.