Fontanny Křižíka (Křižíkova Fontana) na terenach wystawowych

PD-8581
Miejsce:Praga
Twórca:
Tematyka:Sztuka

Zdjęcie ilustracji przedstawiającej fontanny (wykonanie nocnego zdjęcia było wówczas bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe).

Fontanna powstała na Wystawę Jubileuszową w roku 1891 i istnieje po dziś dzień.