Miejsce:
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

List z 10 lipca 1916