Fritz Klimeck, korporant z blizną od menzury

P-7885

Student korporant z blizną od menzury (świeżą).