Gargulce z Notre Dame

PD-9972
Miejsce:Paryż
Twórca:Malcuit C.
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Sztuka