Gdańsk, Sień Gdańska, zbiory Lessera Giełdzińskiego

P-1248