Gmach PASTy

P-451
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Zbiór: