Gregor Lechner jako Judasz, Pasja z Oberammergau

P-674

Snycerz Gregor Lechner odgrywał Judasza dwukrotnie (wcześniej, w latach 1830 i 1840, robił to jego ojciec) i mówiono, że byłby oklaskiwany na każdej europejskiej scenie.

Kiedy miał po osiemdziesiątce, rolę Judasza przekazano Johannowi Zwinkowi (1890), a jego, pomimo protestów, zrobiono Szymonem z Betanii. Ponoć „błagał komitet na kolanach, by pozwolono mu raz jeszcze zagrać ukochaną rolę”, a kiedy tego odmówiono, „poszedł sobie i nigdy więcej się nie uśmiechnął”.