Grób masowy żołnierzy niemieckich

P-9728
Miejsce:Europa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Pejzaż

Zapewne gdzieś we Flandrii.