Pomnik nagrobny Schumanna i jego żony został sfinansowany ze składek wielbicieli, wykonany przez Adolfa Donndorfa i odsłonięty w roku 1880 w obecności m.in. wdowy, Klary Schumann, i Johannesa Brahmsa. 16 lat później Klara spoczęła w tym samym grobie na Starym Cmentarzu w Bonn.