Grupa przed Collegium Novum w Krakowie

P-4829
Miejsce:Kraków
Twórca:
Format:Pocztówkowy

UJ Kraków
1931

awers: X 1931