Heinrich Buttstaedt: „Wnętrze opery”

I-8297
Technika:
Miejsce:Niemcy
Twórca:
Tematyka:Wnętrze

Rysunek 18,5×22 cm, karton 20,5×24 cm

Heinrich Buttstaedt był malarzem (studiował w Antwerpii u Grassiego) a potem nadwornym fotografem księcia Ernesta Sachsen-Koburg-Gotha. Zaczął zbierać grafiki i w 1868 przeniósł się do Berlina, gdzie prowadził handel rycinami. Zmarł niewątpliwie młodo w roku 1876. Pięć grafik z jego zbiorów (m. in. Hans Burgkmair, Abraham de Bruyn, Cornelis Visscher) znajduje się w British Museum. Kolorowany rysunek Heinricha, pokazujący wnętrze (imaginowane chyba) opery jest przyklejony na rewersie jego wcześniejszego zdjęcia z matką, Elise Buttstaedt (później von Holtorp), z lat 50. XIX wieku.