Hella Eschborn (Baruch Spinoza) i Otto Sommerstorff (Uriel Acosta)

P-10048
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Wydawca Louis Blumenthal, Berlin. Na rewersie wiadomości o Sommerstorffie:

urodzony 19. 5. 1859 (Styria), pośl[ubił] Teresinę Gessner

Gessner była również aktorką