„Hermann i Dorothea” – IV. Powrót przed burzą

P-4765