„Hermann i Dorothea” – VII. Dorothea i kobieta w połogu

P-4768

W roku 1869 Arthur von Ramberg (1819-1875) opublikował wspólnie z Friedrichem Pechtem tekę rysunków „Galeria Goethego” (zapewne na wzór „Galerii Goethego” Bruckmanna), przefotografowaną przez Franza Hanfstaengla, i seria pochodzi chyba z tego przedsięwzięcia wydawniczego; kolejne edycje ukazywały się do pocz. XX wieku.