Historia Wilhelma Tella

P-7819
Miejsce:Niemcy
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe

Może Szwajcaria?