Hrabina Sophie von Oppersdorff z hrabiów Magnis

P-1757

Sophie, Gräfin von Magnis (Drezno, 1835 – Meran, 1884), córka Friedricha Wilhelma von Magnis i Sophie Lodoviki von Stadion, żona Karla Eduarda von Oppersdorff (1834-1865), który był synem ordynata Eduarda Georga (1800-1889).

Von Magnisowie to włoska rodzina, osiadła na Morawach i w ziemi kłodzkiej (m.in. podupadły dziś pałac w Bożkowie). Von Oppersdorffowie byli śląską szlachtą wyznania katolickiego,  ich zamek stoi do dziś w Głogówku. Za pomoc Janowi Kazimierzowi podczas Potopu otrzymali polski indygenat.